فرماندار بویراحمد مطرح کرد

مطالعه 60 روستای هدف گردشگری در بویراحمد

۶۰ روستای هدف گردشگری در شهرستان بویراحمد از این ظرفیت می‌توانند برخوردار باشد که با مشارکت بخشداران و دهیاران می‌توان در توسعه روستایی گام های بلندی برداشت.

فرماندار بویراحمد مطرح کرد

مطالعه 60 روستای هدف گردشگری در بویراحمد

در کمیسیون حفاری بویراحمد مطرح شد

چاله های خیابانی یاسوج داد همه را درآورده است

درخواست فرماندار بویراحمد از ادارات

اهتمام ویژه همه دستگاه ها جهت رفع مشکلات آموزش وپرورش

آخرین اخبار