فرماندار بویراحمد در بزرگداشت روز معلم عنوان کرد

همه پاسخگو باشند/ یک دشمن مشترک داریم

یاسوج-روابط عمومی فرمانداری بویراحمد- رخدادهای طبیعی وتحریم ها در یک سال ونیم گذشته خسارات زیادی به دولت ومردم وارد کرده است.

فرماندار بویراحمد در بزرگداشت روز معلم عنوان کرد

همه پاسخگو باشند/ یک دشمن مشترک داریم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان بویراحمد معرفی شد

معارفه معاون برنامه ریزی فرماندار

فرماندار در آخرین جلسه شورای اداری بویراحمد عنوان کرد:

مدیران بویراحمد مورد ارزیابی قرار میگیرند

آخرین اخبار