مارگون

بخشدار مارگونIMG_5061 [800x600]
علی اصغر ملکی

بخشدار مارگون

علی اصغر ملکی

لیسانس جغرافیا (برنامه ریزی شهری)

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

ناظر مبلمان ترافیکی در شهرداری منطقه 17 تهران

کارشناس امور دهیاری ها و شهرداری های فرمانداری بویراحمد

عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری مارگون

دبیر کمیسیون تطبیق فرمانداری بویراحمد

عضو کارگروه روستایی و عشایر استان

بخشدار مارگون (93 تاکنون)

شماره تماس  09171450392

آخرین اخبار