آیین تودیع ومعارفه بخشدارمرکزی بویراحمد در مورخه 95/3/25باحضور فرماندار وکارکنان فرمانداری در محل دفتر فرماندار برگزارشد.

سید محمد کاظم نظری در این جلسه با بیان اینکه تعغیرات وجابجایی ها در مسئولیتها یک امر طبیعی است گفت: بخش مرکزی بویراحمدیکی از بزرگترین بخشهای استان کهگیلویه وبویراحمد است وهرکدام از روستاهای بخش مرکزی که تعداد آنها بالای یکصد روستا می رسد،درحد واندازه یک شهر مشکلاتی دارند که توسط دهیاران مدیریت می شوند واین یعنی حجم بالای کار وبرنامه ریزی برای آنها.

فرماندار بویراحمد با اشاره به مسئله روند مهاجرت ها به مرکز استان گفت: حاشیه نشینی دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و پیامد های فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به یک مسئله ی اجتماعی بسیار مهّمشهرستان بویراحمد تبدیل شده است.

نظری  ابراز امیدواری کرد همه بخشدارهای شهرستان برای به حداقل رساندن مهاجرتها از روستاها به شهر برنامه ریزی وحساسیتهای لازم راداشته باشند ودر رفع مشکلات مردم در روستاها بکوشند.

نصیر پورعلی که پیش از این مسئولیت معاون سیاسی فرمانداری بویراحمد را برعهده داشت.با حکم سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  به عنوان بخشدار مرکزی بویراحمد منصوب شد.

بر پایه این گزارش، پیش از این احمد احمدی کیش این مسئولیت را عهده دار بود.