کبگیان

بخشدار کبکیانبخشدار کبکیان
مهران گودرزیان

بخشدار کبگیان

مهران گودرزیان

کارشناس ارشد جغرافیا (برنامه ریزی توریسم)

کارشناس تحول اداری و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ( به مدت 2 سال)

کارشناس تحول اداری و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد (به مدت 4 سال )

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دنا (به مدت 2 سال)

کارشناس دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری ( به مدت 2 سال)

بخشدار کبگیان ( به مدت یکسال)

شماره تماس  09173410046

آخرین اخبار