فرماندار

IMG_2577 [HDTV (720)]

دکترسیدمحمدکاظم نظری ازسادات خفر درشهریورماه 1347 درروستای جهان آباددشتروم چشم به جهان گشود،تحصیلات ابتدایی رادرهمان روستا ودوره ی راهنمایی رادرمدرسه ی شهید منتظری یاسوج به پایان رساند.

درطی چهارسال دوران دبیرستان،بااینکه مدت 16 ماه رادر جبهه های حق علیه باطل وجنگ تحمیلی بصورت داوطلبانه حضور داشته ،همواره ازشاگردان ممتازدوره دبیرستان در دو استان بوده است.

ازسال 1366 به خدمت در جهادسازندگی شهرستان مشغول گردید ودر آن نهادانقلابی مسئولیت هایی هم بعهده گرفت و همزمان تحصیلات دانشگاهی را  دنبال نمود.

درسال 1370 دررشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پذیرفته وبامعدل 16/96 دوره ی دکتری طب عمومی را باموفقیت به پایان رسانید.

وی کمتر از دوماه از فراغت تحصیلش نگذشته بود که به سمت معاونت پیشگیری وفرهنگی سازمان بهزیستی استان منصوب شد و سپس قریب به 4 سال  در سمت مدیرکل همین سازمان به مردم استان کهگیلویه وبویراحمد خدمت نمود.

وی همواره در تشکل های سیاسی وصنفی فعال بوده ومسئولیتهایی همچون رئیس انجمن پزشکان عمومی استان ودبیر حزب کارگزاران استان را برعهده داشته است.

 

آخرین اخبار