معاونین

معاونت سیاسی فرمانداری بویر احمدIMG_0871 [800x600]
عبدالحمید پناهی

کارشناس ارشدزبان وادبیات فارسی-دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک

متولد:1352

سوابق :دبیر،مشاور ومدیرمقطع متوسطه-سرگروه آموزشی استان-مدرس دانشگاه-کارشناس مسئول پژوهشی دفتر آموزش وپژوهش استانداری-کارشناس کارگروه آموزش وپژوهش وفناوری استان
__________________________________________________

معاونت عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری بویراحمدفرج زاده 111

کرامت الله فرج زاده

دانشجوی دکترای شهرسازی است که پیش از این در دفتر فنی استانداری بوده و جایگزین شاهرخ کناری شد.

آخرین اخبار