علت بیشتر خودکشیها در شهرستان بویراحمد تعارضات خانوادگی است

فرماندار شهرستان بویراحمد:

علت بیشتر خودکشیها در شهرستان بویراحمد تعارضات خانوادگی است

علت بیشتر خودکشیها در شهرستان بویراحمد تعارضات خانوادگی است

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: طبق بررسی کارشناسان، علت بیشتر خودکشیها در شهرستان بویراحمد تعارضات خانوادگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری عصر چهارشنبه در کمیته آسیبهای اجتماعی شهرستان بویراحمد افزود: در این راستا تعامل مناسب خانواده ها با جوانان و نوجوانان می تواند در پیشگیری از این معضل و کاهش واکنشهای شدید احساسی به مسائل در جوانان کمک کند.

وی بیان داشت: در این راستا شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی در قشرهای مختلف اجتماعی بسیار مهم است.

کناری اظهار داشت: شناسایی این افراد در میان دانش آموزان، دانشجویان و سربازان بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مهمترین رکن کاهش آسیبهای اجتماعی تحقیق و پژوهش است، افزود: در راستای کاهش این آسیب اجتماعی شرح وظایف دستگاههای متولی در حوزه های مختلف به منظور کاهش این آسیب تدوین و در جلسات آینده این کمیته، اعضا باید بر اساس مستندات، اقدامات به عمل آمده را ارائه کنند.

کد خبر 4433619

آخرین اخبار