انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان

هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهرستان بویراحمد در دور پنجم مشخص شد.

به دعوت فرمانداری شهرستان بویراحمد به منظور اجرای مفاد مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای عالی استانها، جلسه هیئت رئیسه سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهرستان بویراحمد امروز صبح در محل فرمانداری بویراحمد تشکیل شد.
بنابر این گزارش، پس از بحث و بررسی لازم برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این شورا اخذ رأی به عمل آمد و اعضا از بین خود، آقایان محمد دانشی نصب بعنوان رئیس، عارف جاوید به عنوان نایب رئیس و غلامرضا مسلمی دوست را به عنوان منشی با رآی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نموده اند.
در این جلسه که معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان بویراحمد ریاست آن را به عهده داشت، آقایان منوچهر کاشفی، میراث جعفری، کیوان آشنا، عبدالله الیاسی نسبت، علی بخش رحیمی و حاتم پیام به عنوان اعضای هیئت رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهرستان بویراحمد در دور پنجم انتخاب شدند.

آخرین اخبار