نیم نگاهی به توسعه روستاهای بویراحمد

محور توسعه روستاها بطور سنتی کشاورزی تعریف شده است، اما محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاهای شهرستان بویراحمد، باعث رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاها منتج نشده است.

امروزه روستاها محیط مناسبی برای رشد بخش‌های غیرکشاورزی و فعالیت شرکت‌های تولیدی و خدماتی شناخته شده است، این موضوع در واقع نوعی حرکت از کسب ‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب ‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

این در حالی است که روستاهای بویراحمد ، با همه خدمات ارزنده ای که نظام جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب داده است، مملو از فرصتهای جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری به موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری به همراه آورد.

در این مسیر با عنایت به اینکه کارآفرینی از سالیان قبل در محیط شهرها به وقوع پیوسته؛ اما محیط روستایی شاهد چنین تحولی به صورت ملموس نبوده است، می توان کارآفرینی روستایی را پیشقراول توسعه جدید در محیط روستا دانست، بر این اساس بایستی برای ایجاد کارآفرینی روستایی ضمن شناخت همه جانبه محیط روستا و شناخت ویژگیهای اجتماعی جامعه روستایی و استلزامات توسعه در محیط روستا، اقدامات موثری صورت بگیرد.

پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی‌ نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری)، محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت)، و عدم ‌مدیریت صحیح، اقشار روستایی را آسیب‌پذیرتر و میتواند از عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها دانست.

در حال حاضر بیکاری یکی از مهمترین مشکلات  اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان بویراحمد است که با توجه به شرایط ویژه اقلیمی  وبا دارا بودن جاذبه های گردشگری، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ لذا با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد.

از این رو برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون: ایجاد اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی،کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه، تاکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر توجه داشته باشد.

توسعه اي که در مناطق روستايي بيشتر مورد نظر است و لازم است برنامه ريزان روستايي مد نظر داشته باشند به شرح زير است.

توسعه بايد«تغييري» در جهت بهبود شرايط براي اکثريت مردم باشد.

مردمي که از توسعه سود مي برند بايد بيشتر از مردمي باشند که از آن متضرر مي شوند.

توسعه بايد دست کم مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگيشان يا نيازهاي ضروري زندگيشان مطمئن سازد.

توسعه بايد با نيازهاي مردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد.

توسعه بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.

توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي باشد.

توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی گردد.

 

سید علی صفدر فروزنده  /روابط عمومی فرمانداری بویراحمد

 

 

 

 

 

آخرین اخبار