پاسخگویی فرماندار بویراحمد با سامانه سامد

از دهستان زیلایی تا جای جای بخش‌های چهارگانه شهرستان بویراحمد طیف وسیعی از روستاییان و مردم مناطق محرومی قرار گرفته اند که برای رسیدن به مرکز استان بایستی ساعت ها طی طریق نمایند.
مردمی که همواره بهترین پشتیبان این نظام و انقلاب بوده و می باشند؛ لذا رسیدگی به مشکلات آنها از اولویت‌های مدیریت ارشد اجرایی شهرستان بویراحمد است.
فرماندار بویراحمد که همواره با شیوه‌های ملاقات حضوری روزهای شنبه هر هفته در محل کار و سرکشی به روستاها و مناطق محروم به منظور پیگیری مشکلات مردمی پای کار بوده، این بار از طریق سامانه سامد پاسخگوی مخاطبان خود بوده است.
شاهرخ کناری سامانه سامد را یکی از موثرترین راه های ارتباطی بین مردم و مسئولین عنوان کرد و افزود مزیت این طرح دسترسی سریع مردم مناطق دوردست به مدیران ارشد اجرایی به منظور انعکاس مشکلات محل زندگی خود می باشد.

آخرین اخبار