فرماندار بویراحمد در شورای ترافیک خواستار شد

بازنگری در صلاحیت راننده های تاکسی بی سیم

اولین جلسه شورای ترافیک شهرستان بویراحمددرسال ۹۸ به ریاست فرماندار برگزار شد.
شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد در این جلسه پس از بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های ترافیکی ارسالی به دبیرخانه شورا اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا مورد توجه قرار بگیرد.
فرماندار بویراحمد گردآوری و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرستان را خواستار شد.
کناری با بیان اینکه در طرح ساماندهی تاکسی بیسیم و آژانس‌های یاسوج اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: تاکسی بیسیم هایی که دارای مجوز بوده و فاقد فعالیت هستند در اسرع وقت ضمن بررسی لغو مجوز شوند.
رئیس شورای ترافیک شهرستان بر ضرورت سپری کردن مراحل تایید صلاحیت همه راننده های تاکسی بیسیم تاکید و عنوان کرد: نظارت بر حمل و نقل شهری الزامی است.
فرماندار بویراحمد در این جلسه خاطرنشان کرده کلیه دستگاه‌ها باید ضمن داشتن تعامل و همکاری در حل مشکلات ترافیکی مرکز استان تلاش نمایند و استفاده از تجربیات شهرهای موفق دیگر در حوزه ترافیکی و حمل و نقل شهری را مهم ارزیابی کرد.

آخرین اخبار