برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان بویراحمد

اطلاعیه

برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان بویراحمد
در راستای اجرای ماده ۶ تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت مورخ ۹۵/۶/۶ هیئت وزیران، (موضوع آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد)، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت برگزار می گردد.
دعوت به عمل می آید به منظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات به دبیرخانه سازمان های مردم نهاد مستقر در فرمانداری بویراحمد مراجعه و اقدامات لازم را اقدام نمایند.
روابط عمومی فرمانداری بویراحمد

آخرین اخبار