تمام فعالیت ها در فضای مجازی در جریان رصد و پایش لحظه‌ای است

اطلاعیه

طبق ماده ۴۰ فصل چهارم قانون انتخابات، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی ۸ روز قبل از اخذ رای آغاز می‌شود و دقیقاً ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه می یابد.
اسامی قطعی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۲ بهمن ماه اعلام خواهد شد و افراد تایید صلاحیت شده از تاریخ ۲۳ بهمن به مدت هشت روز فرصت دارند تا تبلیغات قانونی داشته باشند، لذا هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم محسوب می‌شود.
متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در فضای مجازی حاکم است تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بسیار راحت تر و با فراوانی بیشتری انجام می گیرد و از آن جایی که پدیده نوین شبکه‌های اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است، این قانون مشمول فضای مجازی هم می شود؛ چرا که فعل صورت می‌گیرد و واقعیت آن ملموس است.
تاکید می گردد تمام فعالیت ها در فضای مجازی در جریان رصد و پایش لحظه‌ای است و هرگونه تبلیغات پیش از شروع مهلت قانونی، جرم محسوب شده و برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
کمیته روابط عمومی وتبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بویراحمد

آخرین اخبار