قانون تبلیغات انتخابات

 

فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- تبليغات

ماده ۵۶ (اصلاحی 1395/3/3)- تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏ ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.[20]

ماده ۵۷ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان[۲1] محكوم مي‌گردند.[22]

تبصره ۱[۲3]– اعلام‌نظر شخصيت‌ها در تأييد نامزدها به‌شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط‌به امضاي آنان تسليم هيئت‌اجرايي انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.[24]

ماده ۵۸ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هيچ‌كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صداوسيما و ميز خطابۀ نمازجمعه و يا هر وسيلۀ ديگري كه جنبۀ رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجۀ عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين دراختيارگذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنيادمستضعفان، مشمول اين ماده مي‌باشند.

تبصره ۲- نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات يادشده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به‌صورت درج آگهي ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی 1395/3/3)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1[25] محکوم می‏شوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی 1395/3/3)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقۀ شهرداري يك محل به‌عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي‌ كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد، در حكم يك عنوان مي‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره ۲- تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال‌بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار[26] نشريۀ مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. درصورتي‌كه آن نشريه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينۀ خود پاسخ نامزد را به نشريۀ مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اين‌گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده ۶۵- داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به‌هيچ‌وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی 1395/3/3)- در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛
۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضاهای مجازی.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بویراحمد

آخرین اخبار