بخشدار مرکزی بویراحمد تغییر کرد / گزارش تصویری

آیین تودیع ومعارفه بخشدارمرکزی بویراحمد صبح امروز باحضور فرماندار وکارکنان فرمانداری در محل دفتر فرماندار برگزارشد.

سید محمد کاظم نظری در این جلسه با بیان اینکه تعغیرات وجابجایی ها در مسئولیتها یک امر طبیعی است گفت: بخش مرکزی بویراحمدیکی از بزرگترین بخشهای استان کهگیلویه وبویراحمد است وهرکدام از روستاهای بخش مرکزی که تعداد آنها بالای یکصد روستا می رسد،درحد واندازه یک شهر مشکلاتی دارند که توسط دهیاران مدیریت می شوند واین یعنی حجم بالای کار وبرنامه ریزی برای آنها.

فرماندار بویراحمد با اشاره به مسئله روند مهاجرت ها به مرکز استان گفت: حاشیه نشینی داراي ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است و پیامد هاي فردي و اجتماعی بسیاري دارد و به يک مسئله ی اجتماعی بسیار مهّمشهرستان بویراحمد تبديل شده است.

نظری  ابراز امیدواری کرد همه بخشدارهای شهرستان برای به حداقل رساندن مهاجرتها از روستاها به شهر برنامه ریزی وحساسیتهای لازم راداشته باشند ودر رفع مشکلات مردم در روستاها بکوشند.

نصیر پورعلی که پیش از این مسئولیت معاون سیاسی فرمانداری بویراحمد را برعهده داشت.با حکم سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  به عنوان بخشدار مرکزی بویراحمد منصوب شد.

بر پایه این گزارش، پیش از این احمد احمدی کیش این مسئولیت را عهده دار بود.

IMG_0144 [800x600] IMG_0140 [800x600] IMG_0139 [800x600] IMG_0138 [800x600] IMG_0136 [800x600] IMG_0127 [800x600] IMG_0128 [800x600] IMG_0129 [800x600] IMG_0133 [800x600] IMG_0134 [800x600] _MG_0126 [800x600] _MG_0123 [800x600] _MG_0122 [800x600] _MG_0121 [800x600] _MG_0119 [800x600] _MG_0116 [800x600] _MG_0111 [800x600]

آخرین اخبار