جایگاه و اهمیت حرفه روابط عمومی درسطح اداره های استان کهگیلویه وبویراحمد به چه شکل است؟

 

 

ارتباطات یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر است. امروز عصر اطلاع رسانی است و رابطه ای معنادار میان قدرت اطلاع رسانی حکومت ها با جایگاه آنها در جهان وجود دارد. در واقع امروز نمی توان کشوری قدرتمند را دید که از نظر ارتباطات ضعیف باشد. حکومت در چنین جهانی بدون بهره مندی از روابط عمومی ممکن نیست و هر حکومتی باید در کنار برنامه های خود، نگاهی نیز به روابط عمومی داشته باشد و در واقع امروز اگر جنگی باشد؛ در درجه اول جنگ ارتباطات است.

در تعریف کلان تر می توان گفت با عنایت به این که یکی از ویژگی‌های حکومت‌های مردمی، کاهش فاصله میان دولتمردان و اقشار مختلف مردم است، ارتباط مستقیم مبتنی بر اعتماد، احترام و منافع متقابل مشترک کارگزاران حکومت با مردم امری لازم به نظر می آید؛ ارتقای سطح ارتباط، همدلی، تفاهم، همکاری و توسعه نهادهای ارتباطی بین دولت و ملت یک ضرورت اساسی است.

روابط‌عمومی بخش مهمی از سازمان است و همچون زبان گویایی است که سعی می کند بواسطه فلسفه عمومی سازمان، وظایفی همچون اطلاع‌رسانی، اطلاع‌یابی، پاسخگویی، شناخت افکار عمومی، شناخت و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و محدودیت ها را بر عهده بگیرد و در یک رویکرد حرفه ای با پیشگیری از محدودیت ها، بهترین استفاده را از فرصت ها برای تحقق اهداف سازمان و منافع جامعه ببرد.

توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

روابط عمومی علم است ،هنر است،فن است.روابط عمومی آینه ی تمام نمای سازمان وجایگاه دریافت وانتقال اطلاعات است.روابط عمومی وظیفه تبلیغ ،ترغیب،تشویق ونفوذ در افکارعمومی را به عهده دارد. روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و مردم است ودر واقع کارکرد ارتباطی مدیر دستگاه می باشد.

حال با همه ی این تعاریف،جایگاه روابط عمومی در سازمانها وادارات استان، نامعلوم است ؛ به گونه ای که در اکثر ادارات ، روابط عمومی ها نمی تواند انتظارات آن دستگاه را برآورده نماید،مگر اینکه مدیر دستگاه آنرا درک کند وبا در اختیار گذاشتن تجهیزات وامکانات اولیه از قبیل نیروی انسانی فعال و زبده روابط عمومی ، محل کار مناسب ، دوربین عکاسی وتصویربرداری ،پرینتر،اسکنر،فکس وسیستم کامپیوترحرفه ای و… روابط عمومی دستگاه رایازی نماید

با نگاهی به روابط عمومی اداره های استان و با توجه به موارد ذکر شده ،کمتر روابط عمومی را می توان یافت که تمام شاخصه های یک روابط عمومی حرفه ای را داشته باشد؛ چرا که ضعف مدیریتی وعدم شناخت دقیق مدیران از روابط عمومی وجایگاه آن در بین سایر واحدها ی یک مجموعه ، باعث شده روابط عمومی در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.

همچنین روز مره گی ونا کارآمدی برخی از روابط عمومی ها در سطح اداره های استان،مدیر دستگاه را دراجرای اهداف سازمان ناتوان نموده است.

مدیر روابط عمومی در یک مجموعه،علاوه بر دانش روابط عمومی،از تجربه کافی نیز باید بهره ببرد؛چرا که مشاهده شده است در بعضی از اداره ها،نسبت به این مسئله دیدگاه سنتی روابط عمومی حاکم است؛روابط عمومی از دیدگاه سنتی میکوشد،همیشه همراه مدیر باشد،مداح مدیر باشد ،تشریفات را کنترل وتبلیغات چی مدیر باشد.

عدم استفاده از تمام فنون روابط عمومی وتبلیغات در ادارهای استان نشان از عدم شناخت روابط عمومی دارد؛چرا که

روابط عمومی موفق می کوشد تا با بهره گیری از تمام فنون ،علاوه بر آیینه ی تمام نمای اداره،چشم ،گوش و زبان آن اداره یا سازمان باشد وتمام تلاش وسعی خود را برای رسیدن به اهداف مدیریت که همان اهداف سازمان است،می نماید.

مدیریت صحیح خروج اطلاعات از درون یک سازمان ،بااستفاده از تکنولوژی ونیروی فنی وکارآزموده ،مقدور می باشد.تکنولوژی می تواند از طریق ارتباط باشبکه ی جهانی اینترنت ،سیستم پیام کوتاه و سیستم پاسخگوی خودکار تلفن،, و… مسیر راه اطلاع رسانی وتبلیغات را هموار نماید.

اگر برگردیم به سخن نخست که امروز عصر اطلاع رسانی است و رابطه ای معنادار میان قدرت اطلاع رسانی حکومت ها، با جایگاه آنها در جهان وجود دارد ، پی به تمام تعاریف ذکر شده روابط عمومی به خصوص پاسخ گویی آن می بریم.

نکته ی کلیدی:

مدیریت روشنفکر،ارزش کار روابط عمومی را می داندو روابط عمومی هم نمیتواند به جایی برسد،مگر آنکه مدیریت آن را درک واز آن حمایت بکند

پیشنهادهای لازم برای توانمندی روابط عمومی اداره ها و سازمان ها

 

توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازی سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهای سیاسی مخرب که متأسفانه یکی از معضلات روابط عمومی هاست.

 

ارائه مشاوره ای، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم شناسی وغیره که این موضوع خلأ بزرگی در حوزه فعالیت بسیاری از مدیران روابط عمومی های فعلی است.

 

دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها و افراد

 

حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و غیره. این مهم در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

 

خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال

 

تغییر فرهنگ سازمانی غلط. به این نکته باید توجه کرد که کارگزار روابط عمومی موقعی می تواند در راستای تغییر فرهنگ سازمانی گام بردارد که با مقوله فرهنگ آشنایی داشته و با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد.

 

ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان

 

کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان یا به عبارتی ایجاد بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان

 

تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی

 

معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی

 

سازماندهی خبری سازمان , تلاش برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی

تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن

 

تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن

 

جهت گیری و جهت دهی سازمان به سوی کارمند محوری

 

همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها

 

تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی

 

انعکاس انتقادها و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان

 

برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی

 

تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان و نشر آن در رسانه های گروهی

 

معرفی مطلوب مقالات و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان

 

انعکاس تجربه های موفق کارکنان سازمان

 

چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی

 

تهیه فیلم برای معرفی سازمان

 

ایجاد برنامه نظام مند همدردی با خانواده های سازمان

 

تهیه و تنظیم منشور اخلاقی روابط عمومی سازمان

 

وجود مراکز آموزشی با محیط عملی و کاربردی روابط عمومی

 

ارائه آموزش کوتاه مدت به طور مستمر برای کارکنان روابط عمومی ها

 

ایجاد نهادهای حرفه ای و تخصصی اثرگذار بر حوزه روابط عمومی

 

حمایت مدیریت سازمان ها از روابط عمومی

 

انتشار مجلات تخصصی متعدد در حوزه روابط عمومی

 

حذف کارهای زائد و موازی از وظایف روابط عمومی

 

تخصصی شدن وظایف روابط عمومی

***

سید علی صفدرفروزنده

مدیر روابط عمومی فرمانداری بویراحمد -دانشجوی روابط عمومی

.مقاله تحقیقی/ مبانی روابط عمومی /استاد سید ابوالحسن عسکرپور

.

 

 

 

 

آخرین اخبار