تاکید فرماندار بویراحمد بر تعامل بین دستگاهی

مجموعه مدیریتی تامین اجتماعی  شهرستان بویراحمد صبح امروز با فرماندار دیدار وگفتگو کردند.

در این دیدار ضمن بررسی موانع ومشکلات پیش روی سازمان تامین اجتماعی، بدهی دستگاه های دولتی به این  سازمان به بحث وتبادل نظر گذاشته شد.

فرماندار بویراحمد ضمن تبریک  دهه ی مبارک فجر از خدمات ارزنده ی تامین اجتماعی به مردم قدر دانی به عمل آورد.

سید محمد کاظم نظری با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات وبدهی ها به تامین اجتماعی از قبل به جا مانده است  گفت، هرچند کوتاهی هایی صورت گرفته است ولی نمی شود همه ی آنها را به یکباره برطرف کنیم.

نظری تصریح کرد: هرکدام از دستگاه های خدمت رسان حتی اگر برای یک روز تعطیل شوند شهر با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنا براین با مدیریت صحیح وبا تعامل بین دستگاهی می توان بر این مشکلات فائق آییم.

فرماندار بویراحمد گفت: اولویت باید پرداخت بدهی ها باشد وهر دستگاه باید در حد توان با دیگر دستگاه ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

آخرین اخبار