فرماندار بویراحمد عنوان کرد: باید فضا برای فعالیتها ومشارکت اجتماعی معلولان مناسب باشد

ظهر امروز جمعی از معلولان به همراه مسئولان بهزیستی با فرماندارشهرستان بویراحمد دیدارکردند.

سید محمد کاظم نظری در این جلسه گفت: یقینآ خدمت به جامعه معلولان ونیازمندان از بالاترین خدمت هاست.

فرمانداربویراحمد با اشاره به مشکلات مطرح شده معلولان، اظهارکرد:  متناسب با جمعیت 40 درصدی شهرستان بویراحمد، اعتبارات وامکانات توزیع نمی شوند وسازمان بهزیستی هم از این قاعده مستثنی نیست.

نظری تصریح کرد: شهرستان بویراحمد قاعدتآ فراتر از جمعیت 40 درصدی باید به عنوان مرکز استان مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بویراحمد خودباوری را رکن اساسی برای نشان دادن قابلیتها وتوانمندی  معلولان دانست وگفت: در برخی موارد ایشان فراتر از افراد عادی جامعه گام برمی دارند.

وی افزود: باید فضا برای فعالیتها ومشارکت اجتماعی معلولان مناسب باشد؛ چراکه آنها عضوی از جامعه هستند وحق حضور اجتماعی دارند.

آخرین اخبار