فرماندار بویراحمد: قانون مند بودن به معنی اذیت کردن مردم نباشد

ظهر امروز جلسه توجیهی جهت پیگیری وبررسی مراحل صدور وکارشناسی اراضی خارج از محدوده طرح های هادی روستایی، به ریاست فرماندار شهرستان بویراحمد و با حضور مدیران وبخشداران در محل فرمانداری برگزار شد.
محمد کاظم نظری در این جلسه با اشاره به وظایف مسئولان ابراز کرد: برخلاف آنکه وظیفه مسئولین، تسهیل کار مردم است گاهآ مشاهده شده است برخی با مشکل تراشی گره کار مردم را سفت تر می بندند.
فرماندار بویراحمد سرعت، صراحت و شفافیت در پاسخ به استعلامات را ضروری دانست وتصریح کرد: رونق سرمایه گذاری شهرستان بویراحمد در حوزه های سه گانه صنعتی، گردشگری وکشاورزی مستلزم همکاری بین دستگاهی است.
نظری گفت: ادارات ودستگاه های خدمت رسان قانون را سرلوحه کارشان قرار دهند “ولی این قانون مند بودن نباید به معنی اذیت کردن مردم باشد”.
رئیس شورای اداری شهرستان بویراحمد با تاکید بر همکاری بین دستگاهی اظهار داشت: اگر سرمایه گذار قصد سرمایه گذاری در این شهرستان را دارد، در عین پای بندی به قانون نباید جلوی سرمایه گذاری اش گرفته شود.
فرماندار بویراحمد با بیان اینکه ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده به یکی از مشکلات اصلی شهرستان تبدیل شده است، گفت: تغییر کاربری زمین ها و ساخت وسازها در برخی مناطق مشخص شده، ساز وکار قانونی ندارند وباید ساماندهی شوند.

آخرین اخبار