توضیحات فرماندار بویراحمد راجع به اختلاف دانشگاه وآبفای شهری

فرماندار شهرستان بویراحمد راجع به اختلاف دانشگاه وآبفای شهری بر سر زمین چم گنجشکی اظهار داشت: طبق توافق قبلی قرار بود زمینی معوض زمین چم گنجشکی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد که با پیگیری این فرمانداری وتشکیل جلسه وحضور در محل، دو هکتار زمین در نقطه ای مطلوب که ارزش آن به مراتب بهتر از زمین چم کنجشکی است در اختیار دانشگاه قرار گرفته است.
فرماندار بویراحمد گفت: هیچ دلیلی برای ادامه اختلاف وجود ندارد وکشاندن این مسئله به مطبوعات ومیان مردم کار درستی نیست.
نظری با تاکید بر اینکه احداث تصفیه خانه برای مرکز استان حیاتی وضروری است ، یادآور شد: ما در شهر یاسوج با بحران بی آبی مواجه هستیم بطوری که در تابستان هر هفته شاهد حضور گروهی مردم بدلیل مشکل کم آبی در نقاط مختلف شهر در جلوی فرمانداری بویراحمد واستانداری بودیم لذا تسریع در ساخت تصفیه خانه بسیار حیاتی است.
فرماندار زمین معوض را حق دانشگاه دانست وعنوان کرد: زمینی که واگذار شد محدودیت های زمین قبل را هم ندارد؛ چراکه ساخت وساز در زمین چم گنجشکی ممنوع بود ولی در زمین جدید چنین محدودیتی وجود ندارد و از ابتدا بجای کشمکش و دعواهای حقوقی بهتر بود بحث زمین معوض پیگیری می شد.
وی افزود: با وجود نماینده هایی از علوم پزشکی در جلسه ،صورتجلسه این واگذاری هم بعد از امضای همه دستگاه های مرتبط برای رئیس دانشگاه که در آن روزنتوانسته بود بدلیل حضور مهمانانی از وزارت بهداشت حاضر شود ارسال شد و ابراز امید واری کرد با امضای این صورتجلسه این موضوع خاتمه یابد.

آخرین اخبار