افتتاح ۴ واحد تولیدی صنایع دستی در بویراحمد

ظهر امروز ۴ واحد کارگاه تولیدی صنایع دستی در راستای اقتصاد مقاومتی وبه نمایندگی از ۱۴ کارگاه تولیدی در شهرستان بویراحمد با حضور فرماندار بویراحمد ومدیرکل میراث فرهنگی استان افتتاح شد.

آخرین اخبار