تعیین تکلیف وضعیت پارک جنگلی یاسوج

صبح امروز فرماندار شهرستان بویراحمد ومدیران کل آبفا ومیراث فرهنگی وگردشگری استان از پارک جنگلی یاسوج بازدید واز نزدیک با مشکلات این فضای تفریحی وگردشگری مرکز استان آشنا شدند.

پارک جنگلی یاسوج که مدتی است از رونق افتاده است یکی از جاذبه های توریستی شهریاسوج است، هر گردشگری در بدو ورود به مرکز استان از آن بازدید میکند.

گفته می شدمشکلات بی آبی اقامت گاه های پارک جنگلی یاسوج و سرویس های بهداشتی باعث کندی رونق سرمایه گزاران در این مکان گردشگری شده است،لذا  این بازدید به منظور تامین آب این منطقه گردشگری بعمل آمد.
۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۳۰۴۴ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۹۵۷ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۹۲۷ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۸۵۴ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۸۳۴ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۱۹۴۰ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۲۴۸ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۲۳۳۸ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۱۶۳۱ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۱۵۵۲ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۰۹۱۵ [800x600]

۲۰۱۷۱۰۳۰_۰۸۰۹۲۹ [800x600]

آخرین اخبار