بازدید میدانی شورای ترافیک از سطح شهر یاسوج

در پی درخواست های مردمی و رفع گره های ترافیکی یاسوج، صبح امروز اعضای شورای ترافیک با حضور فرماندار شهرستان بویراحمد از سطح شهر و برخی نقاط پر حادثه بازدید کردند.
فرماندار بویراحمد با بیان اینکه حقوق شهروندی یکی از اولویت ها وسیاست های دولت تدبیر و امید است اظهار داشت: در گذشته بدون ضابطه و رعایت قوانین، مجوز هایی برای احداث کیوسک ودکه هایی در سطح معابر شهر صادر شد که امروزه منجر به ایجاد گره های ترافیکی شده است وباید ساماندهی شوند.
نظری وانت بارهای میوه فروشی ودستفروشان را از عاملین اصلی بار ترافیکی مرکز استان عنوان کرد وگفت: پلیس راهنمایی ورانندگی با شهرداری نسبت به جمع آوری ومدیریت این معضل باید مشارکت بهتری داشته باشند.
رئیس شورای ترافیک شهرستان گفت: شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر
جامعه و ایجاد نظم بر عهده دارندلذا تدابیر اندیشیده شده در راستای حقوق همه شهروندان است.

آخرین اخبار