پیام فرماندار بویراحمد به مناسبت 13 آبان

پیوستگی سیاستهای آمریکا، همان جنگ و دشمنی با ایران است

فرماندار شهرستان بویراحمد باصدور پیامی از مردم شریف شهرستان بویراحمد و دانش آموزان برای حضور گسترده در راهپیمایی 13 آبان دعوت کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
13 آبان 1357 نمادی برای استقلال طلبان وآزادی خواهان به نام روز مبارزه با اسکتبار جهانی و دانش‌آموز نام‌گذاری شده است.
با مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی، تمام دشمنی ها ودسیسه های خصمانه، هیچ‌کدام تاکنون درعزم ملت ایران برای مقابله با ظلم وبی‌عدالتی جهانی که منشا اصلی آن در جهان آمریکاست، خللی وارد نکرده است.
بطوریکه ماهیت این خصومت و دشمنی در طول زمان تغییر کرده است و با وجود تغییر زمامداران مختلف بر آمریکا ، امروزه دشمنی هایش با ایران بیشتر و ملموس تر خواهد شد؛ هرچند بخش مهمی از این پیوستگی سیاستها، همان جنگ و دشمنی با ایران است که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.
ملت ایران ومردم شهرستان بویراحمد همچون سالهای گذشته همراه با دانشجویان ودانش آموزان که با هوشیاری وشجاعت در پیروزی، دوام و بقای این انقلاب نقش به سزایی ایفا کردند ، با مشتهای گره کرده پاسخی تند وشکننده به یاوه گویی ها ی اخیر رئیس جمهور آمریکا خواهند داد.
در پایان ضمن دعوت از همه مردم شریف شهرستان بویراحمد برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان ، از جوانان عزیز ، دانشجویان و دانش آموزان مسلمان می خواهم با حضور خود از آرمانهای انقلاب، پاسداری و نسبت به افشای خوی طاغوتی آمریکا و دیگر ایادی آن اقدام نمایند .
محمد کاظم نظری
فرماندار بویراحمد

آخرین اخبار