لوح تقدیر مدیرعامل مجمع خیرین استان به «فرماندار بویراحمد» حامی سلامت

فرماندار شهرستان بویراحمد مورد تقدیر مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان قرار گرفت.
در لوح تقدیرمجمع خیرین استان آمده است:
آنانکه زندگی خود را با رایحه ی خوش نیکوکاری وسبقت گرفتن در امور خیر معطر نموده و لذت سعادت اصلی را در خدمت به جامعه میجویند، در واقع مصداقی از فرمایش حکیمانه قران کریم را متجلی میسازد.
اینک که جنابعالی با استعانت از توفیقات الهی در عرصه های خیرخواهی ونیکوکاری پیشگام بوده ودر راستای تشکیل شورای خیرین سلامت شهرستان بویراحمد، منشآء خدمات وبرکات فراوان شده اید، از خدمات وتلاشهای خالصانه وارزشمند حضرتعالی تقدیر وتشکر بعمل می آید.

آخرین اخبار