فرماندار بویراحمد:

بی سوادی عامل اصلی برخی آسیب های اجتماعی است

سومین جلسه شورای سوادآموزی شهرستان بویراحمد به ریاست فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری بویراحمد صبح امروز برگزار شد.
فرماندار شهرستان بویراحمد در این جلسه با بیان اینکه یکی از فاکتورهای توسعه، سوادآموزی است؛ گفت: بخش زیادی از مشکلات جامعه بدلیل بی سوادی و یا کم سوادی است.
محمد کاظم نظری یکی از اهداف انقلاب اسلامی را ریشه کنی بی سوادی عنوان کرد وگفت: انتظار میرود بعد از گذشت چند دهه از انقلاب، بی سوادی در جامعه به مرز ریشه کنی ودر پایین ترین سطح آن قرار داشته باشد.
رئیس شورای سوادآموزی شهرستان بویراحمد گفت: متاسفانه آمارهای موجود متناقض با وضعیت موجود است .
نظری هدف این بحث را رفع مشکلات جامعه عنوان کرد وگفت: باید از ظرفیت سوادآموزی برای کسب مهارت های زندگی نهایت استفاده را برد.
فرماندار بویراحمد آسیب های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، خودکشی ونزاع های دسته جمعی را نوعی بی سوادی در مقابله با آنها عنوان کرد وگفت: متاسفانه از این دست مسائل در جامعه امروزی به وفور یافت میشود وباید برای کنترل این آسیب ها، مسئولان و کارشناسان مهارتهای زندگی را به جامعه تزریق کنند.
وی اذعان داشت: اولویت دولت ونظام جمهوری اسلامی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است وبه دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شده است.
رئیس شورای سوادآموزی شهرستان بویراحمد تاکید کرد: باید با راه اندازی کلاسهای آموزش وفرگیری مهارتهای زندگی در سطح شهرستان اقدامات عملی در این راستا صورت گیرد.
فرماندار بویراحمد از اعضای شورای سوادآموزی شهرستان خواست تا راهکارها وپیشنادهای اجرایی مناسبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی ارائه کنند.

آخرین اخبار