فرماندار بویراحمد: مسئولان با تشکلهای مردم نهاد همکار کنند

ظهر امروز تشکل نهضت سبز زاگرس با فرماندار بویراحمد دیدار کردند.
محمد کاظم نظری در این دیدار ضمن قدر دانی از زحمات همه ی تشکل های مردم نهاد در اجرای برخی امورات و کمک به مسئولان، گفت: تشکلهای مردم نهاد باید در راستای اهداف تعیین شده خودشان فعالیت کنند.
فرماندار شهرستان بویراحمد ورود تشکلهایی که زمینه فعالیت سیاسی ندارند در بازی های سیاسی را مضر عنوان کرد وگفت: حفظ محیط زیست وجلوگیری از آسیب های اجتماعی باید در اولویت کاری تشکلهای مردم نهاد باشد.
نظری با بیان اینکه تشکلهای مردم نهاد بدون هیچگونه چشم داشتی در عرصه های مختلف اجتماعی حضور دارند، اذعان داشت: هر مسئولی که در همراهی آنها کوتاهی کند، جای تاسف دارد.
فرماندار بویراحمد توانمند سازی افراد به لحاظ فکری، فرهنگی واجتماعی را مهم عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد فعالیت این تشکلها مستمر باشد.
در پایان مدیر تشکل نهضت سبز زاگرس با ارائه ی گزارشی از عملکرد خود، از همکاری وهمراهی مجموعه فرمانداری بویراحمد با تشکلها ابراز خرسندی کرد.

آخرین اخبار