فرماندار بویراحمد:

بویراحمد مقصد گردشگری جنوب کشور است

ظهر امرو جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان بویراحمد به ریاست سرپرست فرمانداری بویراحمد در محل فرمانداری برگزار شد.
شاهرخ کناری در این جلسه با بیان اینکه شهرستان بویراحمد مقصد گردشگری جنوب کشور محسوب میشود، گفت: عمده مصوبات ستاد خدمات سفر استان مربوط به شهرستان بویراحمد است.
فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: خدمات سفر مربوط به ایام تابستان یا تعطیلات نوروز نیست ودر طول سال همواره شهرستان بویراحمد میزبان مسافران وگردشگران بوده است.
رئیس ستاد خدمات سفر بویراحمد هدف از برگزاری این جلسه را معرفی اعضا وارکان ستاد مرکزی هماهنگی،همچنین تبیین شرح وظایف کمیته های تخصصی تابعه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان وبررسی مسائل ومشکلات سنوات گذشته عنوان کرد.
کناری با اشاره به کمیته های ستاد خدمات سفر استانی گفت: کمیته های ده گانه شامل کمیته خدمات حمل ونقل، کمیته خدمات امداد ونجات، کمیته انتظامی، امنیتی وترافیک شهری، کمیته هماهنگی امور شهرداریها ودهیاری ها، کمیته برنامه ریزی وآمار، کمیته خدمات اسکان ورفاه، کمیته نظارت وتنظیم بازار، کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات، کمیته خدمات بهداشتی،سلامت ومحیط زیست، کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات، امورفرهنگی وفضای مجازی در سطح شهرستان بویراحمد نیز تشکیل شد.
وی تصریح کرد: ادارات وروسای کمیته ها آمادگی لازم را جهت هماهنگی وانسجام در ارائه ی خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران وگردشگران داشته باشند.

آخرین اخبار