در کمیته امور اتباع و مهاجرین خارجی بویراحمد مطرح شد:

هشدار معاون سیاسی فرماندار بویراحمد

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار بویراحمد در سومین جلسه کمیته امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان بویراحمد گفت: با کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار بگیرند برخورد قانونی خواهد شد.
عبدالحمید پناهی تصریح کرد: امور اصناف، منازل و صنفهایی را که اتباع خارجی ساکن و مشغول به کار هستند را شناسایی و معرفی نمایند.
وی با تأکید بر ممنوعیت اقامت و بکارگیری اتباع خارجی در استان و شهرستان اظهار داشت: به منظور حمایت از کارگران و استفاده از توانمندی نیروهای بومی نباید اتباع غیر مجاز در مشاغل و صنوف به کارگیری شوند.
معاون فرماندار بویراحمد با تأکید بر تبعیت از قانون تصریح کرد: ما تابع قانون هستیم و هیچکس حق ندارد در این خصوص سلیقه ای عمل نماید.
پناهی گفت: ورود کارگران خارجی غیر مجاز به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی است.
معاون سیاسی فرماندار با اشاره به بحث امنیتی این مسئله خاطر نشان داد: خودروهایی که اتباع غیر مجاز را حمل نمایند بار اول شش ماه و بار دوم در صورت شناسایی یکسال توقیف خواهند شد.
دبیر کمیته امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان بویراحمد نظارت دستگاههای متولی و بخشداریها را متذکر شد و گفت: برخی از اتباع غیر مجاز خارجی خانم هستند و در قالب تکدی گری روز به روز به تعدادشان افزوده می شود که علاوه بر غیر قانونی بودن احتمال هر نوع بیماری واگیری را با توجه به سابقه دارا هستند، ضروری است هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری و انتقال آنها اقدام عملی صورت بگیرد.

آخرین اخبار