درشورای ورزش وجوانان شهرستان بویراحمدمطرح شد

اعتبار یک میلیار تومان برای خانه جوان یاسوج/مشکل زمین

صبح امروز ستاد ساماندهی امور جوانان بویراحمد به منظور تعیین تکلیف زمین خانه جوان با حضور فرماندار ، مدیرکل ورزش وجوانان استان، معاون راه وشهرسازی وبرخی مدیران شهرستانی در محل فرمانداری بویراحمد تشکیل جلسه داد.
رئیس شورای ورزش وجوانان شهرستان بویراحمد در این جلسه گفت: از محل اعتبارات ملی مبلغ یک میلیارد تومان برای احداث خانه جوان شهر یاسوج اختصاص داده شد که در صورت واگذاری زمین مراحل عملیاتی آن اجرا خواهد شد.
شاهرخ کناری تصریح کرد: بروکراسی اداری وکاغذبازی نباید مانعی برای احداث خانه جوان در مرکز استان باشد، لذا نباید کاری صورت بگیرد تا این مبلغ اعتبار برگشت داده شود.
فرماندار بویراحمد با تاکید بر تعامل بین دستگاهی گفت: ضرورت دارد همه ی مراحل تعیین تکلیف ومشکل زمین خانه جوان یاسوج و واگذاری آن در اسرع وقت حل وفصل شود.
کناری گفت: اهمیت پرداختن به جوانان ومقوله ورزش وجوانان قطعآ میتواند در جامعه نقش بسزایی داشته باشد وتاثیرگذار باشد.

آخرین اخبار