شاهرخ کناری از رشد 22درصدی اسکان مسافران نوروزی در بویراحمد خبر داد

ظهر امروز ستادخدمات سفر،کمیته ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات وکمیته برنامه ریزی وآمار شهرستان بویراحمد به ریاست فرماندار وبا حضور اعضای ستاد خدمات سفر وروسای ادارات در محل فرمانداری بویراحمد تشکیل جلسه داد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای ستادخدمات سفر شهرستان بویراحمد از روند خدمات رسانی به مسافران وگردشگران نوروزی، شاخصهای آماری جهت برآورد صحیح امکانات وبرنامه ریزی های لازم جهت مرتفع نمودن مشکلات و موانع پیش روی گردشگران مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.
شاهرخ کناری با بیان اینکه شهرستان بویر احمد تا کنون با رشد22 درصدی اسکان مسافر نوروزی ورشد 15 درصدی در بازدید از جاذبه های گردشگری مواجه بوده است، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات 930 کلاس درس در بیش از 90 مدرسه برای اسکان مسافران و فرهنگیان پیش بینی شده بود که علاوه بر این کلاسها همه ی اماکن هتل، مسافرخانه ای وپارکهای مرکز استان در فاز اول تعطیلات نوروزی تکمیل وپذیرای مسافران بوده است.
رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان بویراحمد تصریح کرد: با تکمیل محل های پیش بینی شده برای اسکان مسافران مجبور به استفاده از فضای سالنهای ورزشی وسوله ها برای اسکان گردشگران در این ایام شدیم.
فرماندار بویراحمد گفت: بر اساس آخرین اعلام رسمی تا کنون که نیمه اول تعطیلات نوروزی را پشت سر می گذاریم بیش از 300 هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان بویراحمد بازدید وقریب به 150 هزار نفر نیز در این شهرستان اسکان داده شد.
رئیس شورای تامین شهرستان بویراحمد امنیت را یکی از شاخصه های اصلی تعطیلات نوروزی برشمرد واذعان داشت: با تلاش نیروهای خدوم نظامی وانتظامی، امنیتی واطلاعاتی تا کنون هیچگونه مشکل ناامنی وسلب آسایش مسافران گزارش نشده است.
فرماندار بویراحمد با تقدیر از همه دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر،گفت: شهرستان بویراحمد به منظور استقبال از مسافران وگردشگران در نیمه دوم تعطیلات نوروزی آمادگی لازم را دارد.
کناری از برگزاری جشنواره و مسابقه ی پخت غذاهای سنتی در شهرستان بویراحمد خبر داد و افزود: تمهیدات لازم جهت برگزاری این جشنواره و معرفی ظرفیت های گردشگری ورسوم وفرهنگ بویراحمد به گردشگران اندیشیده شود.

آخرین اخبار