پیام تسلیت فرماندار در پی درگذشت یک نویسنده

درپی درگذشت نویسنده فرهیخته ی هم استانی کی عطا طاهری بویراحمدی فرماندار بویراحمد پیام تسلیتی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
به نام خدا
بازگشت همه بسوی اوست
فقدان اسفناک انسانی فرهیخته که بخشی عمده از عمرش را درخدمت فرهنگ بوده است، موجب تاثر وتاسف گردید.
عطا طاهری بویراحمدی زندگی ایلی، کوچی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی ومعلمی را به خوبی درک ولمس کرده بود و همواره از سوی بزرگان وفرهیختگان مورد احترام بوده است.
اینجانب به نوبه خود ضایعه دردناک عروج اندیشمندی فرهیخته از دنیای فانی را به همه ی فرهیختگان وجامعه فرهنگی، علی الخصوص بازماندگان وخانواده محترم تسلیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد منان، علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان خواهانم.

شاهرخ کناری/فرمانداربویراحمد

آخرین اخبار