اطلاعیه

مردم شریف شهرستان بویراحمد
باعنایت به سیاست های دولت تدبیر وامید جهت تسریع در پاسخگویی وانتقال مشکلات، نظرات وخواسته های مردمی وتاکید بر آسان سازی روشهای ارتباط مردم با مسئولین، به استحضار می رساندجناب آقای دکتر احمدی استاندار به منظور پاسخگویی آنلاین ورسیدگی به درخواستها ومشکلات مردمی در بخشهای مختلف از طریق “سامانه سامد” امروز مورخ 97/1/16 راس ساعت 10 ونیم تا 12 ظهر در مرکز ارتباطات مردمی حضور خواهند یافت وبه تماس های تلفنی مردم با سامانه ” 111 ” پاسخ می دهند.
(روابط عمومی فرمانداری بویراحمد)

آخرین اخبار