فرماندار بویراحمدتاکید کرد:

ضرورت آبرسانی به مهریان

فرماندار بویراحمد گفت: اگر تمامی اهالی و معتمدین و نمایندگان اهالی مهریان طی صورتجلسه‌ای موافقت کنند که در صورت تشدید تنش آبی هیچگونه اعتراضی نداشته باشند و عواقب کم آبی این منطقه را بر عهده بگیرند اجرای این پروژه نیز متوقف خواهد شد.

شاهرخ کناری در نشست رفع معارضات محلی پروژه انتقال آب تنگه کبوتری با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: مهاجرپذیری منطقه مهریان و وجود پدیده حاشیه نشینی در آن ایجاب می‌کند که زیرساخت لازم در این منطقه هرچه بیشتر توسعه یابد.

فرماندار شهرستان بویراحمد با بیان اینکه برداشت آب از دبی موجود آب تنگه کبوتری برای مصرف شرب آنچنان محسوس نیست، تصریح کرد: تنش آبی بوجود آمده در مهریان از یک سو و جمعیت 20 هزار نفری موجود در این منطقه احداث این پروژه را ضروری کرده است.

وی اعتبار تخصیص داده شده به اجرای این پروژه را فرصتی مناسب برای اهالی مهریان برای تامین آب شرب مورد نیازشان دانست و گفت: البته همه باید بدانند که این خط انتقال موقت است تنها در چهار سال مورد نیاز خواهد بود و پس از آن آب شرب مهریان از سد تنگ سرخ تامین خواهد شد.

فرماند بویراحمد با بیان اینکه برداشت آب از تنگه کبوتری محدود و مقطعی و تنها برای مصرف شرب اهالی مهریان خواهد بود، تاکید کرد: اگر تمامی اهالی و معتمدین و نمایندگان اهالی طی صورتجلسه‌ای موافقت کنند که در صورت تشدید تنش آبی هیچگونه اعتراضی نداشته باشند و عواقب کم آبی این منطقه را بر عهده بگیرند اجرای این پروژه نیز متوقف خواهد شد.

وی از معتمدین و کشاورزان مهریان خواست تا به دور از مسائل حاشیه‌ای و احساسی در نشست‌های تخصصی‌تر نسبت به اتخاذ تصمیم منطقی اقدام کنند.

آخرین اخبار