معاون سیاسی فرماندار بویراحمد:

سن اعتیاد به دانش آموزان دبیرستانی رسید

کارگروه تخصصی مبارزه با مواد مخدر به ریاست معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بویراحمد در محل فرمانداری برگزارشد.
معاون اجتماعی فرماندار بویراحمد در این جلسه با بیان اینکه عرضه مواد مخدر تنها متعلق به کشور ما نیست، گفت: یکی از معضلات بزرگ اجتماعی تمام کشورها بحث عرضه وتقاضای مواد مخدر است.
عبدالحمید پناهی گفت: بحث مواد مخدر وعرضه ی آن مشکلات امنیتی، اجتماعی وفرهنگی را بدنبال خواهد داشت ومیتوان گفت: مادر بقیه جرایم مواد مخدر واعتیاد است.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد با اذعان به اینکه عرضه مواد مخدر زیاد شده است، تصریح کرد: متاسفانه سن اعتیاد به دانش آموزان دبیرستانی رسیده است که این یک آسیب وتهدید بزرگ است.
پناهی گفت: ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصی در دستگاه های متولی اجتناب ناپذیر است.
معاون فرماندار بویراحمد اظهار داشت: این گویای این حقیقت است که مسئولان وبرنامه ریزان فرهنگی درست عمل نکرده اند ومی طلبد برنامه ریزی دقیق تری صورت بگیرد.
وی افزود: دولت با حمایت از سازمانهای مردم نهاد در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی گامهای موثری برداشته است، لذا استفاده از ظرفیت آموزش وپرورش، دستگاه های فرهنگی، ائمه جمعه وروحانیون در این زمینه راهگشا خواهد بود.

آخرین اخبار