فرماندار بویراحمد:

مشکلات خوابگاه های دانشجویی پیگیری شوند

ظهر امروز جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان بویراحمد، رئیس دانشگاه یاسوج ، معاونین فرماندار ودانشگاه یاسوج به منظور استفاده از ظرفیتهای بالای علمی دانشگاهیان در رفع معضلات ومشکلات شهرستان بویراحمد در محل دفتر فرماندار برگزارشد.
شاهرخ کناری در این جلسه گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در برخی امورات شهری راهگشای بسیاری از معضلات اجتماعی خواهد بود.
وی از اجرای میدان دانشجو در شهر یاسوج خبرداد وتصریح کرد : طرح ترافیکی برخی از خیابانهای اطراف دانشگاه یاسوج وطراحی میدان با ظرفیتهای علمی ومهندسی میتواند بعنوان یک الگو مورد توجه قرا بگیرد.
کناری تصریح کرد: با تعامل خوبی که در شورای ترافیک شهرستان بویراحمد حاکم است این برنامه ها را تا مرحله نهایی پیگیری خواهیم کرد.
رئیس شورای تامین شهرستان بویراحمد اذعان داشت: نظارت بر خوابگاه های دانشجویی یکی از وظایف دانشگاه یاسوج است که در گذشته جدی گرفته نشده است.
فرماندار بویراحمد افزود: مشکلات خوابگاه های دانشجویی اعم از ایاب وذهاب، پسماند وزباله ها، ورود وخروج، مسائل رفاهی وخوابگاهی نباید نادیده گرفته شوند.
شاهرخ کناری در پایان گریزی هم به وضعیت کم آبی در شهرستان بویراحمد زد وگفت: وضعیت تفکیک آب شرب وفضای سبز محوطه دانشگاه باید مشخص شود ونباید از آب شرب برای آبیاری فضای سبز وکشاورزی استفاده کرد.

آخرین اخبار