معاون فرماندار بویراحمد در جلسه ساماندهی جوان مطرح کرد:

انتقاد از وضعیت جوانان در بویراحمد/دستگاه ها برای جوانان چکار کردند؟

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بویراحمد در جلسه ای که بمناسبت هفته جوان در محل فرمانداری بویراحمد برگزارشد، گفت: جوانان بزرگترین سرمایه کشورها هستند وآینده هر جامعه ای بستگی به جوانان آن مملکت دارد.
پناهی معاون سیاسی فرماندار بویراحمد از وضعیت نامطلوب جوانان انتقاد کرد وگفت: باید از ظرفیت جوانان بیشتر استفاده کنیم.
معاون فرماندار بویراحمد با بیان اینکه بویراحمد از مهاجرپذیرترین شهرستانهای استان است، گفت: ادارات شهرستان برای برطرف کردن مشکلات جوانان ناشی از مهاجرت باید بیشتر تلاش کنند.
وی با تاکید بر امور جوانان یادآور شد:در صورتی که به جوانان بهایی داده نشود وروحیه نا امیدی در آنها تقویت شود، جامعه ی پایداری هم وجود نخواهد داشت.
معاون اجتماعی فرماندار بویراحمد با ابراز تاسف از نبود خانه جوان در مرکز استان، گفت: ضرورت پیگیری وبرنامه ریزی برای ایجاد این فضا به شدت احساس میشود.
معاون فرماندار بویراحمد از تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای ساخت این منظور خبر داد و افزود: مقدمات وبرنامه ریزی های اولیه جهت انتقال و واگذاری زمین خانه جوان در حال پیگیری است.

آخرین اخبار