گزارش تصویری

ملاقات عمومی با فرماندار بویراحمد

برنامه ملاقات عمومی فرماندار بویراحمد با حضور مدیران شهرستان که بصورت هفتگی برگزار میشود وبطور متوسط هرهفته بیش از یکصد نفر از اقشار مختلف مردم با مراجعه حضوری، مسائل ومشکلات خود را با فرماندار مطرح میکنند.
ملاقات های عمومی فرماندار مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد بصورت حضوری در تمام طول سال در روزهای شنبه هر هفته انجلام می شود.
از جمله تقاضاهای مطرح شده در این ویژه برنامه میتوان به آب شرب وکشاورزی، تسهیلات، اشتغال ومشکلات برخی صنوف در شهرستان بویراحمد اشاره نمود.
فرماندار بویراحمد در این جلسات ضمن دریافت درخواست مراجعه کنندگان از طریق مکتوب واستماع نظرات ومشکلات آنها، تقاضا ها را به روسای ادارات ارجاع وضمن تاکید، دستور به رسیدگی آن از طریق طرح وبررسی با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان را صادر نمود.

آخرین اخبار