آغاز جلسات کمیته برنامه ریزی بویراحمد

در راستای بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) مصوب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بویراحمد در سال ۹۶ و همچنین جمع بندی پروژه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی در سال ۹۷، جلسات برنامه ریزی با هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی در روزهای مختلف هفته از ۲۸ خرداد ۹۷ تا ۴ تیرماه ۹۷ در محل دفتر فرماندار بویراحمد برگزار خواهد شد.
فرماندار بویراحمد از اعضای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر اولویت مطالبات و اعتبارات مورد نیاز پروژه های سال ۹۷ خواست با داشتن اطلاعات کافی در زمینه پروژه‌های سال ۹۶ در این جلسات شرکت نمایند.

آخرین اخبار