موانع اعطای تسهیلات بانکی از زبان فرماندار بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مرکز استان که ظهر امروز در محل فرمانداری بویراحمد برگزار شد گفت: دولت در زمینه اشتغالزایی فراگیر روستاییان و عشایر تسهیلات خوبی را در اختیار استان قرار داده است و باید نهایت استفاده از این تسهیلات در جهت اشتغال زایی کسب و کار صورت بگیرد.
شاهرخ کناری با بیان اینکه مبلغی بالغ بر ۶ میلیارد تومان سرجمع اعتباراتی است که تاکنون از محل تسهیلات اشتغالزایی بویراحمد جذب شده است اظهارداشت: تضامین بانکی و عدم پاسخگویی برخی دستگاه‌ها به استعلامات، بدهی معوق ، چک برگشتی وعدم شفافیت طرح‌های ارائه شده از مهمترین عواملی است که اعطای تسهیلات به مردم را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان بویراحمد با قدردانی از برخی بانک ها اظهار داشت : بعضی از بانک هادر اعطای تسهیلات اشتغال زایی اقدام‌های تسهیل گرانه ای داشته اند تصریح کرد: از جمله صندوق کارآفرینی امید که سهم آورده را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد پایین آورده است و یا بانک پارسیان و ملی سهم آورده را از مبلغ وام اعطایی کسر که به نوعی همکاری خوبی با مردم در این زمینه صورت گرفته است.
فرماندار بویراحمد گفت: تاکنون در حوزه کشاورزی پنجاه وهفت میلیارد ریال با اشتغالزایی صدو۳۳نفر و در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری چهل وسه میلیارد ریال با اشتغالزایی دویست وشصت ونه نفر و در حوزه صنعت بیست وپنج میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.

آخرین اخبار