تاکید فرماندار بویراحمد به تجاری سازی مدارس

چهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد به ریاست فرماندار وبا حضور برخی از مسئولان استانی واعضای این شورا در محل فرمانداری بویراحمد برگزار شد.

فرماندار شهرستان بویراحمد در شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: با توجه به اینکه هزینه های آموزشی بالاست و شاید برخی از مدارس از لحاظ امکانات و فضای آموزشی در سطح شهرستان بویراحمد از بقیه مدارس، کم برخوردارتر باشند؛ با همکاری شهرداری و شورای شهر به منظور درآمد پایدار آموزش و پرورش و مدارس اقدامات موثری صورت خواهد گرفت.
شاهرخ کناری تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش وبرخی از مدارس املاک خوبی از نظر تجاری دارند همکاری شورای شهر و شهرداری به منظور تغییر کاربری وتجاری سازی، بار بسیاری از مشکلات را از دوش آموزش و پرورش بویراحمد برمی‌دارد.
کناری گفت: با کار کارشناسی و ارائه این طرح در کمیسیون ماده ۵ و تایید نهایی آن، سطح فضای آموزشی بسیاری از مدارس بویراحمد ارتقا خواهد یافت.

رئیس شورای آموزش و پرورش بویراحمد اظهار داشت: کودکانی که بنا به هر دلیل از ادامه تحصیل بازمانده اند شناسایی و آموزش و پرورش آنها را زیر چتر حمایتی خود به صورت رایگان قرار دهد.
فرماندار بویراحمد از تصویب مصوبه دریافت تا سقف ۴ درصد از درآمد مدارسی که به صورت هیئت امنایی اداره می شوند و گردش مالی خوبی نیز دارند، خبر داد و گفت: مبالغی که از این طریق جمع آوری می‌شود صرف امور مدارس کم برخوردار در سطح شهرستان بویراحمد خواهد شد.

 

آخرین اخبار