فرماندار بویراحمد در شورای اشتغال مطرح کرد

پرداخت 25 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در بویراحمد

فرمانداربویراحمد در جلسه کار گروه اشتغال گفت: 25میلیارد تومان تسهیلات روستایی، عشایری و فراگیر برای اشتغال زایی در شهرستان بویراحمد پرداخت شده است.

شاهرخ کناری افزود:از این میزان اعتبار 19میلیارد و200میلیون تومان در بخش تسهیلات روستایی و بقیه در بخش اشتغال فراگیر است.

وی با بیان اینکه این مقدار اعتبار در بخش گردشگری، صنعت ، کشاورزی وفناوری است افزود:بیشترین میزن را بانک کشاورزی پرداخت کرده است .

فرمانداربویراحمد با بیان اینکه رایزنی های لازم برای پرداخت تسهیلات انجام شد گفت: براساس بند خ ماده 33قانون برنامه ششم توسعه امهال تسهیلات یا تاخیر در پرداخت 2ساله تسهیلات برای مرغداران را در دستو کار قرار دادیم.

وی گفت: در این جلسه مصوب شد بانک ها محل اجرای طرح را برای وثیقه قبول کنند و ظرف مدت 10روز آینده همه طرح ها در بانک ها تعیین و تکلیف شوند.

آخرین اخبار