بسته پیشنهادی فرماندار بویراحمد برای وانت های میوه فروش

جلسه ویژه پایش تصویری و ساماندهی وانت بار های سطح شهر یاسوج در محل شهرداری یاسوج برگزار شد.
فرماندار بویراحمد در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع گفت: ارتقای امنیت اجتماعی، جلوگیری از ارتکاب جرایم و رصد ترافیک شهری از مهمترین آثار و نتایج حاصل از اجرای طرح پایش تصویری است.
وی در خصوص ازدیاد وانت بارها و خودروهایی که با عنوان فروشنده های میوه و تره بار و…هستند تاکید کرد: تمام این خودروها باید دارای مجوز فعالیت و بارنامه داشته باشند. وی تصریح کرد: در صورتی که بازارچه های استاندارد توسط شهرداری اجرا شود نیاز بسیاری از این وانت بارها تامین خواهد شد. فرماندار بویراحمد با بیان اینکه اکنون ۸۰۰ وانت میوه فروش در سطح شهر یاسوج وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه افرادی به عنوان گردانندگان اصلی وانت بارها هستند که می بایست ضمن شناسایی به دستگاه‌های قضایی معرفی شوند.
وی نصب تابلوهای بازدارنده و توقف مطلقآ ممنوع، جرایم راهنمایی و رانندگی شناسایی و کد دار کردن وانت بارها، صدور بارنامه، تسهیلات بانکی به منظور ایجاد شغل جدید و همچنین ساماندهی میدان میوه و تره بار یاسوج را به عنوان بسته پیشنهادی مطرح کرد.

آخرین اخبار