شورای عشایر

در شورای مشورتی عشایر مطرح شد

تاکید فرماندار بویراحمد به رفع مشکلات عشایر

وضعیت آمار جمعیتی عشایرشهرستان بویراحمد نامشخص است، این وضعیت در امور عشایر می‌بایست پیگیری شود تا در بحث جذب اعتبارات مثمرثمر واقع شود.

10 اکتبر 2018 - 10:04

فرماندار بویراحمد: برخی انفال عمومی را مصادره میکنند

متاسفانه حاشیه نشینی یکی از معظلات شهرهای بزرگ وبخصوص مرکز استان تبدیل شده است که برای برون رفت از این معظل، ارائه ی خدمات مطلوب وحمایت از تولید واشتغال عشایر وروستائیان راهکار مناسبی است.

14 ژوئن 2017 - 08:51

آخرین اخبار